Jejich „klienty“ jsou děti. „Některé školy už s tímto principem mají zkušenosti. Dělají maximum pro to, aby měly žáky, a aby žáci byli spokojení,“ připustil vedoucí Pedagogického centra Vysočina v Jihlavě Roman Křivánek.

Školy podle ministerské vyhlášky musí zveřejnit výroční zprávu. Do té klidně mohou nahlédnout rodiče. Vedle toho pak zpracovávají interní hodnotící dokument, který předkládají školní inspekci.

„Poslední konference, které se zúčastnilo 79 ředitelů a učitelů ze 62 základních škol z Vysočiny, poukázala na to, že většina škol s procesem vlastního hodnocení teprve začíná,“ zhodnotil Roman Křivánek. Interní hodnocení se týká například podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků, vztahů mezi učiteli, dětmi a rodiči nebo dalšího vzdělávání učitelů.

„Hodnocení procesů ve škole může mimo jiné napomoci odhalit a tedy řešit šikanu,“ doplnil vedoucí pedagogického centra.