Cestující se mohou těšit hned na několik druhů síťových jízdenek, které vstoupí v platnost 10. června letošního roku. „Síťová jízdenka znamená, že cestující mohou cestovat v rámci vybraných tratí kraje Vysočina naprosto libovolně,“ uvedl Ondřej Kubala, tiskový mluvčí ČD.

Tou nejzajímavější je speciální krajské jízdné nazvané REGIONet. Jedná se o jednodenní jízdenku, v jejímž rámci cestující mohou volně přestupovat a pohybovat se v území kraje. Ve vybraných lokalitách lze i hranice kraje přesáhnout.

Jízdenka totiž platí i pro přilehlá města jakými jsou například Znojmo, Jindřichův Hradec či Tábor. Pro všechny cestující navíc bude ve vlacích připraven informační materiál o turisticky atraktivních lokalitách.

„REGIONet je síťová jízdenka, která doplňuje koncept Vlakem Vaším krajem, v jejímž rámci podporujeme cestovní ruch. Na Vysočině zejména na trati na Telč a Slavonice. Na této trase také již jezdí dvě regionovy (žluté osobní vlaky s logem kraje, jezdící z Jihlavy do Slavonic, pozn. red.), které jsme kraji poskytli,“ pokračuje Kubala.

Další novinkou, která byla představena, je síťová jízdenka pro celou Českou republiku s názvem ČD Net. „Princip je stejný jako u REGIONetu, ale cestující se mohou volně pohybovat po celé republice,“ vysvětluje Kubala.

Již pravidelně dochází 10. června ke změnám v jízdních řádech. „V kraji Vysočina letos k žádným změnám nedojde. Svědčí to o dobré spolupráci ČD a Krajského Úřadu,“ řekl Miroslav Havel, zástupce ředitele ČD pro Vysočinu.

Ladislav Staněk, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství kraje Vysočina, také upozornil, že Vysočinou prochází 600 kilometrů tratí, které zasahují do 195 obcí. Dále podotkl, že denně projede krajem na čtyři stovky vlaků.

Zástupci ČD současně přislíbili kraji Vysočina, že začátkem příštího roku obdrží další dvě nebo tři regionovy.

Jízdné cena 1 osoba (jednodenní) cena 2-5 osob (jednodenní)
REGIONet 130 Kč 260 Kč
ČD Net 390 Kč 780 Kč

Zdroj: ČD