Množství každoročně roste a do práce s odklízením se museli pustit pracovníci sběrného dvora na mnohem delší dobu, než se předpokládalo. Sběr nepotřebných věcí se protáhl i v místních částech.

„Svozy odpadu jezdily mnohem déle, než bylo avizováno. Opět se vybralo více sběrného komunálního odpadu, pneumatik, televizí a barev. Jediné, čeho bylo letos méně než loni, byly lednice. Celkové množství odpadu přesáhlo sto tun,“ uvedl starosta Jindřich Skočdopole.

„I přes veškerou snahu, aby lidé odpad ve městě třídili a pravidelně se ho zbavovali, to ale někde vypadá, jako by občané shromažďovali své domovní odpadkové koše několik měsíců, aby je nyní mohli vysypat před dům.

Za vrchol nehoráznosti považuji igelitové tašky s prázdnými Pet lahvemi či nevratnými skleněnými obaly u domu, který téměř sousedí s kontejnery na tříděný odpad,“ rozčiluje se. Starostovu teorii potvrzují i někteří místní obyvatelé.

„Odpadu se zbavuji jednou ročně jenom při této akci. Pravidelně do sběrného dvora nejezdím,“ připustil Zdeněk Anděl. „Vyhazovali jsme například koberce a staré hračky, protože všechno tam dát nemůžeme,“ dodal.

Jednorázové zbavování odpadu z domácnosti připustil i Jiří Holub. „Do sběrného dvora se mi jezdit nechce, toto je jednodušší a efektivní cesta. Všeho se dá zbavit najednou a člověk akorát odpad vyhodí před barák a dál se o to starat nemusí,“ uvedl.

Při takovém postupu se ale město musí potýkat i s některými problémy. „Při této akci se objevují takzvaní sběrači, kteří v honu za pěkným úlovkem ve snaze nalézt například měď a další suroviny, které se dají zpeněžit, vysypou z pytlů tříděný odpad, ale zpátky ho nevrátí,“ uzavřel Skočdopole.

Tabulka jednotlivých druhů odpadů a nákladů na jejich svoz

SKO PNEU LEDNICE TELEVIZE OST.EL. BARVY AZBEST ST.ODP. OSTATNÍ
2004 102,47 t 870 ks 93 ks 165ks 46 ks 4,79 t
159 888 18 742 38 735 27 489 2 727 68 330 1714 317625
2005 122,12 t 818 ks 130 ks 165 ks 96 ks 7,03 t 1,64 t
206 358 24 230 54 145 27 489 5 481 100 338 17 564 833 436 438
2006 131,38 t 1124ks 155 ks 298 ks 176 ks 6,25 t 2,9 t 3 t
214 544 38 913 64 558 29 647 9 520 89 179 5 211 1 428 6 127 459 127
2007 163,38 t 1230 ks 91 ks 301 ks 6,54 t
283 036 43 050 6 497 14 327 101 174 448 084
Celkem 1 661 274

Pozn.: SKO = sběrný komunální odpad