Celkem 18 specialistů z 11 zemí bude do poloviny června sledovat její provoz. Jedná se o preventivní prohlídku, o kterou si zažádala sama elektrárna. Kontroly se zúčastnil mj. i operátor reaktoru jaderné elektrárny Laguna Verde, Mexičan Aaron Ortiz.

Jaderná elektrárna Dukovany je první provozovanou jadernou elektrárnou v ČR. V současné době má jaderná elektrárna Dukovany čtyři bloky VVER 440, typ V 213, každý o výkonu 440 MW. Každý rok dodává do sítě kolem 13 TWh elektrické energie, což představuje asi 20 % z celkové spotřeby elektřiny v České republice.

V aktivní zóně každého reaktoru je umístěno 312 palivových článků. Každý článek je tvořen 126 palivovými proutky, ve kterých je palivo hermeticky uzavřeno. Mimo to je v reaktoru 37 regulačních kazet s palivovou částí.

V areálu jaderné elektrárny Dukovany jsou kromě čtyř reaktorových bloků další dvě jaderná zařízení - sklad použitého jaderného paliva a úložiště nízko a středně radioaktivních odpadů.

Historie JE Dukovany:

1974 - započata výstavba jaderné elektrárny Dukovany
1978 - plné rozjetí stavby, zdržení způsobeno změnami v projektu
1985 - první reaktorový blok JE Dukovany uveden do provozu
1987 - zprovozněn poslední, čtvrtý blok JE Dukovany

Zdroj: www.je-temelin-dukovany.cz