Jedná se zejména o návrh, co patří do žlutých kontejnerů. Zdoporučení kraje plyne, že je optimální vhazovat PET láhve od nápojů, kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly zplastů.

Magistrát naopak povoluje pouze PET lahve a nápojové kartony.

„Nevím, zda mohu některé obaly vyhodit do plastů. Podle značek, které na nich jsou ano, ale podle označení na kontejneru ne,“ stěžuje si Hana Pokorná zjihlavského sídliště Březinky.

Důvodem je nedostatek finančních prostředků na dodatečnou separaci. „Chtěli jsme tento způsob zavést už letos, ale začalo nové třídění barevného a bílého skla. Prostředky jsme vložili do této oblasti,“ sdělila Lenka Šimanová zoddělení komunálních služeb magistrátu vJihlavě.

„Krajský úřad pouze doporučuje nejlepší alternativu pro maximální recyklaci. Je na obcích samotných, jakou si zvolí variantu odpadového hospodářství.

Není vpravomoci kraje, aby určoval, jak mají jednotlivé obce třídit odpad,“ uvedla Jitka Svatošová, tisková mluvčí kraje Vysočina. „Kraj dělá všeobecnou osvětu. Do budoucna samozřejmě plánujeme zavést tento způsob“, dodává Šimanová. Krajské město recykluje podle svého uvážení a zejména podle svých současných možností.

„Jihlava nedělá nic špatně, pouze to nedělá maximalisticky. Na to má samozřejmě právo,“ dodává Svatošová.