„Nyní restaurujeme oltář Nejsvětějšího srdce Páně, mobiliář dvou taburetů a v červenci začneme s opravou fasády,“ informoval pacovský farář Jaromír Stehlík s tím, že letos bude završena dlouholetá rekonstrukce kostela a jeho vnitřních částí. „První etapa oprav začala už v roce 1994,“ dodal Jaromír Stehlík.

Největší investicí v opravách je na restaurování oltáře Nejsvětějšího srdce Páně. Dotace na akci činí téměř 160 tisíc korun. „Kostel potřeboval opravu jako sůl. Loni a předloni jsme zrestaurovali například skříně varhan nebo oltář sv. Josefa,“ poznamenal farář.

Gotický kostel sv. Michaela pochází z přelomu 13. a 14. století. Při mši se do něj vejde přibližně dvě stě věřících.