V minulosti totiž bylo čerpání evropských fondů směrem k jazykovému vzdělání výrazně omezeno.

„Nyní je nové plánovací období (nové plánovací období začalo letos a potrvá do roku 2013, pozn. red) a pravidla se změnily. Dnes je již možné financovat jazykové vzdělávání z evropských fondů,“ uvedl Deníku Petr Švíka ze společnosti bit cz trading.

Jazykové znalosti svých zaměstnanců potřebují nejvíce velké společnosti se zahraničním kapitálem. Ale stále častěji začínají o výuku projevovat zájem malé a střední podniky, které v zóně volného obchodu expandují do cizích zemí.

„Angličtina je stále jazykem číslo jedna a poptávka po něm je největší,“ sdělil Jan Bébr, ředitel jazykové školy Caledonian School.

Ročně stojí firmu jazyková výuka v řádu od 10 do 30 tisíc korun na jednoho zaměstnance.

Švíka dále podotkl, že pro Českou republiku je vyčleněn veliký objem finančních prostředků. Jedná v řádech 100 miliard ročně a na „měkké“ projekty, které tvoří i vzdělávání, je vyhrazeno až 12 procent těchto prostředků.

Firmy, které budou chtít čerpat peníze z Evropské unie, se musí informovat na krajském úřadě u Odboru regionálního rozvoje a v regionální kanceláři CzechInvestu, který sídlí v Jihlavě, kde se informují, kdy budou vypsány výzvy k projektům. „První výzvy předpokládám v lednu roku 2008,“ zakončil Švíka.