Jednou z oceněných byla Martina Boumová z Ledče nad Sázavou (na snímku nahoře). Z rukou Miloše Vystrčila převzala skleněnou plastiku za výsledky dosažené v soutěži ve francouzštině.

Další oceněnou byla Nela Bělohlávková (na snímku vpravo), zástupkyně dechového orchestru mladých při Základní umělecké škole v Chotěboři. Z rukou Miloše Vystrčila převzala květiny a skleněnou plastiku za výsledky, kterých dechový orchestr dosáhl.

 

Podle metodiky pro oceňování talentovaných žáků a studentů kraje Vysočina, jsou vítězství v soutěžích žáků základních škol oceňována finanční částkou 1000 Kč, středních škol 2000 Kč a v soutěží kolektivů základních uměleckých škol 3000 Kč. Všichni ocenění obdrží také skleněnou plastiku, pamětní list, květinu a praktické hmotné ceny.

„Oceněno bude letos celkem 249 žáků a studentů z 32 škol v kraji Vysočina. Počet oceněných je letos tak veliký proto, že se konaly soutěže základních uměleckých škol pro orchestry a soubory, které někdy dosahují počtu až 52 mladých umělců. Cena hejtmana jako taková bude udělena 59 vítězům v krajských kolech, z toho šesti kolektivům,“ uvedla Pavlína Zábranská s oddělení mládeže a sportu krajského úřadu. Cena hejtmana Vysočiny se koná již pátým rokem. Celková finanční odměna pro všechny oceněné v letošním roce činí 110 tis. Kč.