Jsou-li totiž čísla předkládaná sociálními demokraty patřičná, pak na daňové reformy doplatí všechny úrovně samosprávy. O řadu milionů by podle takových vizí přišly kraje, o miliony by přišla města. A hlavně, o miliony by také přišly malé obce.

Jestliže dříve bili starostové vsí na poplach a hřímali, že je přerozdělování daní poškozuje, protože více na jednoho obyvatele dostávají města než oni, teď by je možná mohl polít smrtelný pot.

Nejspíš totiž není daleko doba, kdy nejmenší obce už skutečně budou sotva přežívat a pod tíhou nedostatku peněz na nejnutnější údržbu řeknou svému většímu sousedovi: „Spojme se!“

Pokud projdou reformy vládního batohu, pak sice budou nejspíš postiženy všechny obce včetně měst a rovněž krajů. Ale díky výraznějšímu úbytku peněz v rozpočtech se zřejmě současné vládě podaří to, co se nepovedlo těm předchozím. Snížit počet malých obcí žijících často na pokraji rozpočtového živoření.