Značka totiž brání autobusům Student Agency vjezdu k doposud užívanému odjezdovému stanovišti.

„V současné době se pokoušíme sehnat laserový dálkoměr, abychom mohli provést přesné a rychlé měření. Na jeho základě doporučíme ICOMu značku odstranit, nebo ponechat,“ uvedl Ján Tinka z odboru dopravy.

Znovu aktuálními se stávají také otazníky o smlouvě mezi oběma dopravci. Ředitel Student Agency přiznává, že řádná smlouva neexistuje. „Problém se smlouvou o užívání nádraží máme od začátku. Něco jsme podepsali, ale podpis druhé strany jsme nikdy nedostali zpět,“ vysvětlil ředitel Student Agency Radim Jančura. „Výškové omezení bylo ve smlouvě skutečně ukotveno. Bez podpisů obou stran je ovšem smlouva neplatná, takže jsme omezení nerespektovali,“ dodal.

Nyní se nabízejí dvě možnosti, buď Student Agency podepíše novou smlouvu, nebo bude dál provizorně zastavovat u výstupního ostrůvku.

„Na smlouvu, která nás odkazuje na stanoviště 30, nepřistoupím,“ prohlásil rozhodně Radim Jančura. To by ovšem pro jeho společnost mohlo znamenat definitivní zákaz vjezdu na nádraží.

Verdikt o správnosti výšky střechy nástupiště uvedené na značce by mělo přinést měření magistrátu.