Společnost A.S.A. přislíbila, že do konce června zrekultivuje dva boky skládky zavezením hlínou. „Domluvili jsme se na kontrolním dnu začátkem července.

Zkontrolujeme, jak skládka vypadá a do té doby si stačíme ověřit na stavebním úřadu a odboru životního prostředí, zda už teď A.S.A. nepřekročila povolenou kapacitu,“ přiblížila předsedkyně občanského sdružení Darina Čermáková.

Skládka, jíž chce A.S.A. rozšířit, vyvolala mezi místními neshody. Společnost slíbila obci na letošek při nepřerušeném kládání odpadu 6,5 milionu korun.