Mnohdy paradoxně jen pár kilometrů od území, kde je ochranáři nechtějí kvůli narušení pohledového rázu krajiny. „K dnešnímu dni, je vyjma jižní hranice, okolo Žďárských vrchů vytipováno sedm lokalit pro stavbu větrníků,“ sdělil na začátku dubna pracovník správy CHKO Jaromír Čejka.

Proti budování větrných elektráren ve zvláště chráněných územích stojí směrnice ministerstva životního prostředí. „Ty už ale neřeší jejich výstavbu ve volné krajině mimo CHKO.

Proto si investoři mohou vybírat lokality, které stojí právě v blízkosti hranic chráněných oblastí. Zvolí si vhodnou nadmořskou výšku pro fungování elektráren a výroba obnovitelné energie se opravdu podaří zrealizovat,“ uvedl ochranář.