Jak velká je to změna?
Rozdíl mezi prací komunálního politika na „top“ pozici a dneškem je obrovský. Nemusím chodit v obleku, jsem svobodnější v rozhodování. Jsem nesrovnatelně anonymnější než na magistrátu. Sám si organizuji život i práci. Je to úplně o něčem jiném.

Vrátíte se naplno do politiky?
Jedno rozumné rčení říká: Nikdy neříkej nikdy. Zatím jednoduše nevím, zda se do politiky zase pustím, protože nová práce mě zcela pohltila a na správu věcí veřejných nemám tolik času.

Co přinese váš zaměstnavatel do Jihlavy?
Pobočka připravuje pro celou Vysočinu výstavbu větrných elektráren. Jsme na startu, a co se nám podaří prosadit, to ukáže čas. Je překvapivě dost vážných zájemců o výstavbu i ze strany obcí.

Jak vy sám hodnotíte výstavbu větrných elektráren v doposud nedotčené krajině?
„Nejvíc záleží na tom, jak lidé vnímají větrné elektrárny v krajině. Někomu velice vadí, někdo je obdivuje a většině je to spíš jedno. Zda se postaví, nebo ne, vždy rozhodne obecní zastupitelstvo a stavební řízení. Elektřinu potřebujeme všude, ale třeba na Mostecku jim kouří tepelné elektrárny. Vysočina patří k nejčistějším krajům a elektřina z větru k nejčistším energiím, ať se na to díváme jakkoli.