Jistě není zcela v pořádku, když pětice největších měst sebere polovinu z balíku peněz určených všem obcím.

Na druhou stranu ale vyvstává obrovská otázka k diskuzi, pokud by určující koeficient pro výpočet částky směřující do obecních pokladen měl být roven jedné.

Je totiž potřeba počítat s tím, že čím větší obec, tím více služeb poskytuje i obyvatelům sousedních menších obcí. A právě hrazení těchto služeb spadá na bedra oněch větších obcí. Každopádně ale současný systém není zcela spravedlivý.