Koryto a břehy řeky budou upraveny, vybudují se nové vodní nádrže, meze osazené keři. Opatření mají zadržet povodňovou vlnu a zabránit opakovanému zanášení Staré plovárny sedimenty.

Přípravné práce, jež začnou letos, přijdou na asi tři miliony korun, revitalizace krajiny se odhaduje na zhruba 50 milionů korun, řekl po jednání bezpečnostní rady města náměstek primátora Radek Vovsík.

Práce by měly trvat dva až tři roky. Budou se týkat území od Rančířova přes Sasov po Pančavu. Pak bude následovat odbahnění Staré plovárny. Její hloubka by se měla zvýšit na původních sedm metrů u hráze. Podle Václava Klementa z Povodí Moravy by to znamenalo odtěžit asi 2,5 metru sedimentů. Při pravidelné údržbě odtud pracovníci povodí vytěží desítky metrů krychlových bahna ročně. Peníze na odbahnění se bude město snažit najít v evropských fondech.

Město je podle Vovsíka na záplavy poměrně dobře připraveno. Na skladě má 500 pytlů na písek i pytlovačku. Jejich množství podle zkušeností postačuje, protože hlavní sídliště i centrum města je vybudováno na kopcích. Dluhem zůstává revitalizace koryta Jihlávky pod zoo.

Bezpečnostní rada se podle Vovsíka zabývala připraveností města na mimořádné události, kromě jiného i stavem ropné nouze. "Příprava na ni vyplývá z náplně bezpečnostní rady města, žádný pokyn shora nepřišel, aktuálně nehrozí," poznamenal. Město ale musí být připraveno ve spolupráci s městskou a státní policií na nouzový výdej pohonných hmot prostřednictvím čipových karet.