Množství stánků nabízelo nač jen bylo možno pomyslet a improvizované pódium představilo během dne zástupy účinkujících.