Město společně s Dopravním podnikem města Jihlavy (DPmJ) v úterý na jednání dohodlo návrh podmínek, za kterých bude školní autobus mezi oběma místy jezdit. Návrh ještě musí ve čtvrtek schválit rada města.

„Vyhovíme požadavku města a od ZŠ E. Rošického budeme s autobusem vyjíždět za deset minut osm,“ uvedl ředitel DPmJ Josef Vilím. „Zpátky pak spoj od Jarní pojede pravděpodobně v jednu a ve tři hodiny odpoledne. Doprava prvňáků a druháků, vychovatelek a případně rodičů bude zdarma,“ dodal Vilím.

Děti se ráno sejdou ve školní družině, odkud je společně s vychovatelkou školní autobus do Horního Kosova doveze.

„Definitivní časy odjezdu ale budou známy až po vypracování rozvrhů. Ty budou pracovníci školy připravovat v příštím týdnu. V dostatečném předstihu před začátkem školního roku se pak informace dostanou k rodičům,“ doplnil vedoucí magistrátního odboru školství Tomáš Koukal.

Starší děti, které naopak pojedou od ZŠ Jarní na E. Rošického, budou k přepravě využívat autobus linky 8 z Hybrálce, který bude nově zajíždět až k ZŠ Jarní, kde se vyznačí nová autobusová zastávka. Pak teprve pojede na ZŠ E. Rošického.

„Jelikož se ale jedná o normální linku, tak nepojedou zadarmo, jako kdyby jeli školním autobusem, ale zaplatí za jízdu běžný tarif,“ upřesnil Koukal. „Takovýchto dětí však bude podle mých informací minimum,“ podotkl.

Jeden vůz stačí

Prvňáků a druháků by oproti tomu na Jarní mělo nastoupit kolem 130. „Protože ale všichni nebydlí ve spádové oblasti, tak si myslíme, že by se autobusem mělo přepravovat kolem šedesáti dětí. Proto by jeden autobus měl stačit. Pokud tomu tak nebude, jsme připraveni zajistit operativně další.

Rodiče se budou moci sami rozhodnout, jestli dítě autobusem pošlou, či nikoli,“ řekl Koukal. Poslouží jim k tomu dotazník, který na začátku roku vyplní.

Nyní už je také jasné, co mají dělat rodiče, kteří chtějí své dítě ze školy vyzvednout dříve než v jednu hodinu odpoledne. „Rodiče si pro dítě budou muset přijet na Jarní,“ vysvětlil Koukal.

„Věřím, že magistrát zvolil tu nejlepší možnost, jakou mohl. Ještě svůj názor přehlásit dceru na jinou školu přehodnotím. Stejně ale ze vzniklé situace radost nemám,“ přiznala jedna z maminek.

„Bylo to jediné řešení, které bylo možné realizovat před začátkem školního roku. Také se podle mého názoru nejméně dotkne dětí. Neměli jme jinou možnost,“ uzavřel Koukal.