Proti kácení se ovšem postavili ochránci přírody i Česká inspekce životního prostředí a spor vyhráli. Starosta obce, František Trojan se nehodlá vzdát a proti zákazu kácení podal odvolání.

„Nepochybuji o tom, že spor s inspekcí vyhrajeme,“ prohlásil starosta Růžené. „Silnice je nebezpečná a nevyhovuje potřebám občanů, když už jsme se rozhodli do oprav investovat, nikdo nás nezastaví,“ dodal.

Bojovná nálada panuje i mezi samotnými obyvateli. „Kdyby se mě někdo ptal, byla bych pro kácení,“ nechala se slyšet Ivana Hávová, místní prodavačka. „Co vím, lidem nejvíce vadí, že děti a cyklisté nejsou za stromy vidět, navíc se sem nevejdou větší stroje,“ dodala.

Menšina zastánců aleje raději mlčí

S jejím názorem souhlasí podle starosty obce většina. Námi oslovení ale tak odhodlaní nebyli. „Je to těžká věc, místa je tady málo, ale všechno by se kácet nemuselo,“ uvedla jedna z místních. Ona i další oslovená by si přála alespoň část stromů zachovat, ale bála se zveřejnit jméno. „To bych si ve vsi vyslechla,“ zaznělo.

Inspekce ŽP doufá ve vítězství

„Věříme, že odborníci na ministerstvu pochopí naše námitky a zachovají alej, která je důležitým krajinným prvkem.“ uvedl Vítězslav Novák, ředitel pobočky České inspekce životního prostředí. „Chápu, že obyvatelé bojují za své zájmy, my ovšem bojujeme o zájmy nás všech i samotné přírody,“ dodal.

V případě, že ministerstvo rozhodne ve prospěch obce, hrozí masivní kácení stromořadí i v dalších obcích. „Pak nezůstanou stromy nikde,“ zauvažoval Novák. Ekologický dopad nelze odhadnout. Verdikt o tom, zda se skutečně rozjedou řetězy pil, padne nejpozději do konce září.