„Maják má plnit několik úkolů. Bude navozovat dojem pobřežního prostředí nejlépe Shetlandských ostrovů. S tím v souladu bude chov shetlandských poníků, jejichž stáje rostou hned vedle majáku. Návštěvník hned bude vědět, jak blízko mají poníci k mořskému pobřeží,“ vysvětlila ředitelka zoo Eliška Kubíková.

Z majáku s kamenným soklem stojí už čtyři metry věže. V pokročilé fázi je také stáj, zároveň sklad nářadí pro práci s poníky a věcí pro práci zájmového kroužku kolem chovu kopytníků.

„Vyzdívají se kamenné spodky staveb. Inženýrské sítě jsou dokončeny, řemeslníci pracují na vnitřních rozvodech vody a elektřiny. Mimo jiné tam budou pro zvířata vyhřívané napáječky,“ upřesnil technik zahrady Jan Bruna.

Maják po dokončení nejpozději do konce letoška bude sloužit i jako rozhledna po nové části zoo, kde se výhledově mají prohánět žirafy. Maják i stáj přijdou bezmála na čtyři miliony korun.