„Cílem oddělení je především ušetřit maminkám stres a včas odhalit případné vývojové vady plodu,“ vysvětlil Aleš Roztočil, primář gynekologicko-porodnického oddělení.

„Běžnou praxí je vyšetřovat vady plodu ve druhém trimestru těhotenství. Takové vyšetření ale není zcela přesné a na výsledky se čeká několik týdnů, což budoucí matku velice stresuje,“ popsal Aleš Roztočil.

„Díky špičkovému ultrazvuku, který na novém oddělení máme, umíme vývojové vady diagnostikovat již v prvním trimestru a výsledky máme do 24 hodin,“ dodal.

Pro matku to znamená, že se ve velmi raném stadiu těhotenství dozví vše o zdraví dítěte a v případě vady se může včas rozhodnout těhotenství ukončit. A tím pádem i rychleji znovu otěhotnět.

„O tomto tématu se špatně mluví, ale včasný potrat je někdy tou nejlepší cestou a my jsme připraveni nabídnout i v tomto těžkém období veškerý servis,“ přiblížila genetička Věra Hořínková.

Vyšetření na oddělení prenatální diagnostiky se týká především matek, u kterých je známá geneticky přenosná nemoc, u onkologických pacientek a u párů s asistovanou reprodukcí. „Vyšetřit se ale může nechat každá maminka,“ ujistil primář Roztočil. „Počítat musí pouze s poplatkem za tento nadstandard 1500 korun,“ dodal. S ohledem na to, že jde o zdraví dítěte, se podle všech odborníků na oddělení jedná o zanedbatelnou částku.

„Nový ultrazvuk dokáže nejen běžné snímky, ale také 3D obrázky, tisk a vypalování na CD,“ doplnil Roman Peschout, zástupce primáře. Maminka se tedy nejen dozví vše o vývoji potomka, ale bude si moci odnést jeho obrázky z období dlouho před narozením.

„Oddělení prenatální diagnostiky je obrovským přínosem,“ uzavřel primář Roztočil.