Nikdy předtím nic takového neudělali.

Jde o strážníka tamní městské policie, který se údajně ocitl v tíživé finanční situaci a musí si v krátkém termínu odkoupit drážní byt v Havlíčkově Brodě, v němž bydlí.

Zastupitelé neoponovali

„Hlasování se zúčastnilo sedmnáct zastupitelů a všichni byli pro poskytnutí půjčky. Jde o kolektivní rozhodnutí,“ řekla Deníku starostka Světlé Lenka Arnotová. Nikdo ze zastupitelů neměl proti poskytnutí půjčky jedinou výhradu ani připomínku. Pouze Zdeněk Vacek navrhl, aby mu byla lhůta splatnosti bezúročné půjčky prodloužena až do konce roku 2008.

A jak chce městský strážník půjčku splatit, když je jeho finanční situace neutěšená? Starostka to na zasedání zdůvodnila tak, že v žádosti zaměstnanec radnice uvádí, že byt, který si za půjčku od města koupí, obratem prodá. Samozřejmě za výhodnější tržní cenu a tím získá další peníze na to, aby mohl nejen jednorázově splatit půjčku od města, ale pořídit si i nějaký slušný pronájem.

Půjčky vyplácí z rezerv rozpočtu

„Teď, když mi to takhle říkáte, tak si nejsem jistá, jestli jsme udělali dobře, ale jde o člověka, který musel podstoupit řadu operací a jeho situace opravdu není dobrá,“ vysvětlila starostka Arnotová. Deníku se nepodařilo žadatele o půjčku kontaktovat, protože je na dovolené. K zastižení nebyl ani ve svém bydlišti.

Odkud radnice peníze na půjčku vezme? Podle Josefa Böhma to bude z rozpočtové rezervy. Z té pokryje i další výdaj. Jde o 178 tisíc pro firmu, která zpracuje audit na tamní chod technických služeb.

Přestože je tento výdaj v porovnání s půjčkou zaměstnanci ve veřejném zájmu a problémy s technickými službami město trápí již druhé volební období, strhla se mezi zastupiteli diskuze, zda jde o dobře investované peníze.