„Ještě letos by mohli být podpořeni včelaři. Peníze budou určeny pro obnovení práce s mládeží,“ řekl Ivo Rohovský, radní kraje.

Důvody, proč byly vybráni právě včelaři, přiblížil Marek Brom, referent odboru lesního a vodního hospodářství. „Chov včel má obrovský význam nejen ve vlastní produkci medu, ale především v opylování zemědělských plodin. Nové včelaře všichni zemědělci potřebují,“ sdělil Rohovský.

Dále dodal, že cílem programu je vybudovat v existujících včelařských organizacích podmínky pro mladé včelaře, a vychovat tak novou včelařskou generaci.

Situace na druhé straně je však opačná. Mladí lidé nemají o včelařský obor zájem. Obavami se netají ani samotní včelaři.

Konec včelařů na Vysočině?

„Pomoci ze strany kraje si moc vážíme, ale máme obavu, abychom ho nezklamali,“ přiznal Jiří Sláma, jednatel krajského výboru Českého svazu včelařů pro Vysočinu.

„I když se nám podaří sehnat kvalifikované vedoucí, kteří by byli ochotní věnovat se dětem, bude problém sehnat děti se zájmem o tuto oblast,“ vysvětlil své obavy. „Děti dnes mají jiné zájmy než včely,“ dodal.

„Vzniknou-li letos tři zájmové skupiny zaměřené na včelařství, bude to úspěch,“ reagoval referent Brom.

Ve městech to ale zřejmě bude problém. Třeba v krajské metropoli taková skupina chybí. „Měli jsme kroužek, ale ten se nám rozpadl. Chtěli bychom ho obnovit, ale nedaří se nám najít vedoucího kroužku ani navázat spolupráci se školou, kvůli vhodným prostorám,“ upozornil jednatel jihlavského svazu včelařů Karel Kubín.

Od příštího roku již budou dotace udělovány na celou zemědělskou oblast. Výzvy budou vypisovány dle potřeby.