„V Lukách se chystají budovat povodňovou ochranu pro vnitřní část města, koryto Jihlavy se bude ohrazovat od soutoku s Kozlovským potokem až dolů pod čističku odpadních vod. Jde jednak o ochranu obyvatel a jejich obydlí ve směru na Bítovčice, a o některé fabriky,“ přiblížil vedoucí jihlavského provozu Povodí Dyje Václav Klement.

„Plán protipovodňových opatření na stoletou vodu bychom měli dostat od zhotovitele na konci tohoto týdne. Poté se budeme na jeho realizaci snažit najít peníze. Projekt stál přibližně pět set tisíc korun. Dvě stě tisíc jsme získali z dotace a zbytek zaplatili z vlastního rozpočtu,“ uvedl starosta Viktor Wölfl.

„Kromě toho jsme od roku 2002 pořídili množství pytlů s pískem, které můžeme použít k vybudování zábran,“ dodal.

Jinak se k hrozbě povodní postavily Bítovčice. „Povodně tu máme docela často. Velká voda nás vždycky rozdělí na dvě poloviny. Pro převoz lidí z jedné strany na druhou používáme traktory,“ řekla starostka Bítovčic Eva Bendová. „S vybudováním nějakých protipovodňových opatření ale zatím nepočítáme.

Před vodou se nemáme jak bránit,“ doplnila. Jedním z míst, která v obci vždy trpí, je místní pila, ani ta ale opatření proti velké vodě nemá. Jediné, co se v obci od roku 2002 proti záplavám udělalo, bylo částečné vybagrování řeky. „To ale bylo v režii Povodí,“ dodala Bendová.

„V Bítovčicích, ale i v Prostředkovicích a v Lukách jsme odstraňovali větší nánosy bahna. Kromě toho v Jihlavě bylo opraveno koryto řeky Jihlávky od starého Brněnského mostu až po soutok s Jihlavou pod Březinovými sady a v Brtnici byly rekonstruovány opěrné zdi,“ řekl Klement.