Celá výstavba a vybavení vyšlo na sedm milionů sedm set tisíc korun, z toho velkou část dotovala Evropská unie.

Centrum je poradna pro děti se zrakovým, mentálním, tělěsným, sluchovým a řečovým postižením a s poruchami autistického spektra. V současnosti má centrum sedm set klientů z celého kraje.