„Cílem pilotního projektu je vyhledat a označit doupné stromy, které ohrožení ptáci potřebují k hnízdění, a zajistit jejich zachování v krajině,“ popsal Vladimír Dolejský.

„S tím souvisí i vydání informačních materiálů a tvorba webových stránek s instrukcemi pro majitele lesů, bez jejichž spolupráce se neobejdeme,“ dodal.

Projekt by měl zajistit dostatek hnízdišť, například pro kulíška nejmenšího, datla černého a lejska malého.