„Parkovací stání jsou navržena kolmo k stávající cyklostezce podél řeky Jihlavy. Realizace stavby si vyžádá přemístění odpočívadla na cyklostezce blíž k přivaděči,“ píše se v dokumentaci, kterou již posuzoval stavební úřad.

„Město řekne, že již vybudované parkoviště u Vodního ráje nechce. A přitom bude věc, kterou nechce, rozšiřovat,“ zakroutil hlavou jednatel firmy Patrol Jiří Pospíšil. Zatím nechtěl předjímat, jak se firma zachová. Zda umístí třeba na svůj pozemek opět květináče a řetězy. „Počkejme na rozhodnutí zastupitelů,“ vzkázal Jiří Pospíšil. Zastupitelé se sejdou 18. září.

Vodní ráj může přijít o dvě stání pro autobusy. „Ta by chyběla. Navržená směna parkovišť ale byla opravdu docela nevýhodná,“ zmínil radní Martin Málek (ODS). Zároveň je mluvčím Služeb města Jihlavy, které provozují Vodní ráj. „Cesta květináčů by nebyla dobrá pro žádnou stranu,“ doplnil ještě.