Jsou domovem řady ptáků. Říká se jim doupné stromy.

Jejich označení a zachování v době, kdy se kácí i zdravé porosty, mnohde jen kvůli penězům, je dobrou zprávou. Tím, že na doupné stromy ochránci přírody upozornili a my je díky nim příště v lese najdeme patřičně označené, však nepomohli jen lesní fauně.

Možná si příště při houbaření nebo procházce v lese uvědomíme, že nad některými věcmi se vyplatí přemýšlet.

Že mnohá rozhodnutí, z našeho pohledu jediná správná, mohou někomu ublížit. Že existují věci, o kterých nemáme ani tušení a naše unáhlenost by jim mohla ublížit. A netýká se to jen doupných stromů.