Magistrát by podle členů osadního výboru měl hlavně říci, s jak velkou výstavbou domků v Kosově do budoucna počítá, kdy bude zrealizována plynofikace, modernizována kanalizace a vyřešeno zásobování pitnou vodou. Požadavky Kosova předali náměstku primátora Radku Vovsíkovi.

„Stávající zdroj pitné vody v obci je nedostačující. Počítá se s napojením na městskou vodárenskou síť nebo s jiným vhodnějším řešením,“ zmínil například jeden z problematických bodů předseda osadního výboru Josef Anderle.

Domácnostem by hrozilo sucho

Kdyby se rozvíjela zástavba, mohly by se v suchém létě některé domácnosti ocitnout bez životně důležité tekutiny.

„Dostal jsem spoustu podnětů. Něco zjistím osobně, něco předám odborům. Na schůzi (asi v sobotu 6. října – pozn. redakce) budeme schopni adekvátně odpovědět,“ vzkázal Vovsík.

Drobnější investice jsou podle něj v Kosově realizovatelné v nejbližší době. Ty se ale týkají zejména sálu, který nutně potřebuje nové sociální zařízení, případně výměnu oken a dveří. Dalším bodem je oprava zatékající střechy kapličky.