Krajské město nabízí v tomto směru bezpočet nabídek.

Více než desítku kroužků nabízí od září domov dětí a mládeže v Jihlavě. „Děti se mohou pod vedením zkušených instruktorů zdokonalit v aerobiku, odbíjené, florbalu, stolním tenisu, basketbalu a dalších sportovních disciplínách,“ upřesnila ředitelka domova Ivana Mrvková.

„Pro ty přemýšlivější nabízíme kurz šachu a jazykové kurzy,“ dodala. Nábor do kroužků probíhá od 4. do 7. září.

Pro milovníky zvířat otvírají své dveře kynologické kluby v Jihlavě – Heleníně a Polné, dále je v nabídce i ornitologický klub, klub ochránců přírody a několik jezdeckých klubů.

„V klubu ochránců přírody seznamujeme děti s rostlinami a živočichy v jejich okolí, pořádáme výpravy na zajímavá místa a spolupracujeme se zoologickou zahradou,“ popsal vedoucí kroužku Daniel Stejskal. „Schůzky jsou v pondělí a výpravy v pátek. Požadujeme pouze vhodné oblečení a poplatek 100 korun ročně,“ doplnil.

Výběr ovlivňují hlavně finance

To je v poměru k ostatním zájmovým aktivitám malá částka. „Základní jezdecká výbava se pohybuje kolem tří tisíc korun a jedna lekce vyjde na 150 korun,“ popsala jezdkyně Kateřina Hlaváčová.

Všeobecně se kroužky pohybují v rozmezí od pár set korun po několik tisíc korun ročně. „Rodiče by se měli předem dohodnout, kolik jsou schopni do volného času dítěte investovat,“ míní ministryně školství Dana Kuchtová.

„Není nic horšího, než když si dítě kroužek oblíbí a rodiče ho za pár měsíců z finančních důvodů odhlásí. Pro dítě je to velice demotivující,“ dodala.

Post nejdražšího koníčku stále drží hokej. Výbava a tréninky malého sportovce jdou do desetitisíců ročně. Zde už je rozvaha na místě.

Komu se nechce obcházet zájmové organizace, může se poohlédnout přímo ve škole, kterou dítě navštěvuje. Ve standardní nabídce bývají kurzy hry na kytaru, klavír, či flétnu, malířský kroužek, hodiny ručních prací a dnes mezi školáky velice oblíbený počítačový kurz.

Dobře zvolený koníček je podle psychologů krokem ke spokojenému dítěti a jeho bezproblémovému chování.