Jihlavský magistrát nechá vypracovat studii proveditelnosti. „Cílem studie je zpracování variant možných řešení a jejich posouzení z hledisek technického, majetkoprávního, investičních a provozních nákladů,“ vyjmenoval náměstek primátora Martin Hyský.

K variantám se vyjádří následně vodoprávní úřad, Povodí Vltavy a magistrátní odbor životního prostředí. Jedna z variant má zahrnovat čističku odpadních vod pod sjezdovkou na vrchu Rudný, aby na ni mohlo být napojeno i zázemí sjezdovky.

Další se má zabývat čištěním odpadních vod i z chat. Uvažovat lze i o možnosti přečerpávání odpadních vod na centrální jihlavskou čističku.

Firmy, které mají zájem zpracovat studii proveditelnosti, se budou s nabídkami hlásit magistrátu do pondělí 17. září.