Dušejovští obratem rozhodli, že zřídí novou s dostatkem míst.

„Museli jsme rozšířit mateřskou školu na dvoutřídní. Máme víc dětí, než jsme mohli umístit ve staré. Ve zdravotnickém zařízení jsme využili volné prostory v prvním patře. Díky obci se podařila přestavba, a dokonce v půdní vestavbě vyrostla ložnice pro děti,“ přiblížil ředitel místní základní školy Luděk Hypš.

Dušejov jako centrum mikroregionu Dušejovsko je do jisté míry výjimkou ze srovnatelných obcí kolem pěti set obyvatel. Představitelé obce i místní rodiny s dětmi se nestrachují, že základní a mateřská škola zaniknou nedostatkem dětí.

Zřízení nové školy byla nutnost

„Dětí máme hodně, což přičítáme plánované zástavbě. V poslední době se tu zabydleli i noví osadníci a rodiny s dětmi. Začínají se projevovat populačně silné ročníky, a krom toho obec počítá výhledově s výstavbou nových domků na vyměřených parcelách,“ upřesnil ředitel Hypš.

Podle starostky Dušejova Zdeňky Tajovské stará mateřská škola nevyhovovala kapacitně a hygienici poukazovali na své výhrady. „Rozhodnutí zřídit novou mateřskou školu vzešlo z výsledků kontrol jako nutnost. K tomu jsme měli víc přihlášených dětí. Rodiče je u nás přihlašovali a my jsme nemohli odmítnout.

Dostatek dětí k udržení základní a mateřské školy v chodu je pro nás velmi důležitý,“ vysvětlila starostka Tajovská.

Děti si v prvních dnech provozu mateřské školy s kapacitou 45 míst zvykají na nové prostředí. „Jsou spokojené, zkoumají okolí a oproti staré školce mají víc místa na hraní. V Dušejově se začalo hodně stavět a rodiče nám vozí děti i z okolních obcí, kde se také dost staví rodinné domky,“ přiblížila vedoucí učitelka mateřské školy Růžena Jandová.

„Oceňuji, že většinu prací při rekonstrukci školky dělali místní lidé jako brigádníci i odborní řemeslníci za symbolický plat. V obci i v okolí se dost staví a společnost asi dozrává k tomu, že se bude rodit víc dětí,“ shrnula Tajovská.