Z mikroekonomického hlediska firmy sledují svůj zisk, což je pro ně důvodem k existenci.

Cena uranu výrazně vzrostla, uvádí se, že kilogram stojí až sedm tisíc korun. To už je výrazný stimul do toho jít.

Z makroekonomického pohledu jsou firmy hlavním zdrojem investic, které zvyšují hrubý domácí produkt. Současně svou existencí také snižují nezaměstnanost. Tím zvyšují životní úroveň domácností, které si mohou dopřát více spotřeby, a tím se opět zvyšuje produkt ekonomiky.

Doktor Martinick mi při našem setkání sdělil, že v případě těžby je jeho společnost připravena investovat sto milionů dolarů. Nastává otázka, co je pro náš kraj důležitější. Zachováme krajinu pro budoucí generace, nebo se budeme mít lépe?

Další otázkou je budoucnost jaderných elektráren. Právě do nich se uranové palivo dodává. Nastane–li doba solární či větrné energie, budou cenná ložiska uranu k ničemu a diskuze ohledně surovinové politiky státu zbytečná.