Jaké jsou v Česku vaše cíle?
Chtěli bychom se v ČR usadit a zahájit průzkum, pokud to bude možné zahájit i těžbu.

Co je pro UL nejdůležitější?
Mou hlavní vědeckou činností je ochrana životního prostředí. Je důležité, aby dopady průzkumu a těžby byly minimální. Dbáme na to, aby nevznikly škody na přírodě nebo nevznikaly konflikty mezi lidmi.

Setkali jste se s odporem. Jaký bude váš další postup?
V současné době chceme podat odvolání k rozkladové komisi. Pokud i to bude zamítnuto, chceme v nějakém časovém horizontu opět podat žádost, ovšem za jiných podmínek. Zejména ve stavu, kdy bude veřejnost více informovaná, protože mezi lidmi je rozšířena spousta předsudků.

Jakých?
Lidé mají strach z uranu. Chceme lidem podat co nejvíce informací, aby se nerozhodovali emotivně, ale racionálně.

Vraťme se ke zmíněné informovanosti občanů. Co a kdy chcete sdělit?
Chceme informovat veřejnost individuálně i různé skupiny. Předpokládám, že to může zabrat tři měsíce. Možná se to, ale nestane nikdy. Bude to o dopadech na životní prostředí a přínosech pro region.

A jaké přínosy nabídnete?
Příležitosti k zaměstnání a vyšší životní úroveň. Počítáme i s finanční podporou komunity, například s asistencí u sociálních programů.