Starostové se právem strachují, že bez kanalizace a ČOV se samosprávy rychle propadnou do dluhů.

Podle starosty Dobronína a prvního muže předsednictva Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko Jiřího Vlacha čekají obce bez kanalizačního systému tvrdé finanční postihy.

„Stát slíbil unii, že od roku 2010 budou obce mít kanalizaci a čistírny odpadních vod. Problémy s penězi posunuly dohodu do roku 2013. Nikdo zatím neřešil střední a malé obce do dvou tisíc obyvatel. Samosprávy nebudou mít peníze na vysoké pokuty za nečištěné odpadní vody. Jako kompenzaci by obce mohly účtovat odběratelům třeba i pět set korun za kubík vodného a stočného,“ přiblížil Jiří Vlach. Podle něj je řada menších obcí tak zadlužená, že na obrovskou investici do čistírny odpadních vod nemohou ani pomyslet.

Bílý Kámen s dvěma sty obyvatel má fungující kanalizaci ve staré části obce čtvrt století. Pětadvacet nových domků i další projektovaná výstavba bude mít odpady svedeny novou kanalizací.

„Jenom se děsíme toho, aby po nás nechtěli novou čistírnu odpadních vod,“ obává se starostka Bílého Kamene Eliška Fridrichovská, i když obec hospodaří dobře.

Jinak je na tom Boršov se 130 obyvateli. Má zatím vystaráno svedením kanalizace do čistírny odpadních vod v sousedním Dušejově.

„Vyhrocená situace spustí lavinu žalob obcí na stát. Ten je zatím v roli mrtvého brouka. Kraj Vysočina oproti tomu vypisuje ročně granty na kanalizaci v desítkách milionů korun. Dobronín využil dotaci dvakrát,“ připomněl Jiří Vlach.

Dobronín investoval do kanalizace a ČOV už na 90 milionů korun. „Do kanálů jsme dali peníze za vteřinu dvanáct. Obce, které zaspaly, se v budoucnu nedoplatí,“ připomněl starosta dvoutisícového Dobronína.