Budovu by město raději koupilo a provozovalo samo.

O koupi stávajícího kulturního stánku nebo výstavbě moderního se píše i v nové městské kulturní koncepci na roky 2008 až 2011. „O prodeji majitelé DKO nechtějí slyšet. Dům pro ně asi není tak prodělečnou záležitostí,“ poznamenala náměstkyně primátora Irena Wagnerová.

Podle obchodního rejstříku byla společnost ztrátová v roce 2003, kdy minus dosáhl 21,3 milionu korun. Hrubého zisku docílil „kulturák“ v roce 2004 (60 tisíc korun) a předloni (284 tisíc korun).

Zisky však negeneruje kultura, ale například pronájmy kanceláří. Vloni činil hrubý zisk 90 tisíc korun, v tom byla ale stále ještě dotace na provoz od města ve výši 900 tisíc korun.

„Pokud nedojde k dohodě s vlastníky DKO, bude město uvažovat o vybudování vlastního adekvátního prostoru, a to buď na zelené louce, nebo přestavbou stávajících budov, například Prioru,“ píše se v kulturní koncepci Jihlavy.

Co říká koncepce kultury a kulturních aktivit města Jihlavy?


„Výzvou pro nadcházející roky je také vyřešení problémů souvisejících s neexistencí vlastního kulturního stánku. Jihlava potřebuje a plně využije své vlastní kulturní centrum. Pokud nedojde k dohodě s vlastníky DKO, bude město uvažovat o vybudování vlastního adekvátního prostoru, a to buďto na zelené louce, nebo přestavbou stávajících budov (v případě odkupu například DKO či Prior).

Kulturní centrum města by mělo především:
• technicky i kapacitně zajistit koncerty pro velká hudební tělesa s minimální kapacitou 600 diváků tak, aby byly využitelné různými hudebními tělesy (filharmonie, rock atd.), ale i jinými typy kulturních akcí aktivit
• nabídnout prostor pro univerzitní hudební klub
• disponovat dostatečným množstvím tanečních a baletních sálů tak, aby v nich mohla vzniknout taneční škola pro nejširší vrstvy zájemců
• disponovat prostory pro zázemí nejrůznějších jihlavských kulturních uskupení (například pro jihlavské havíře)

Zdroj:
Magistrát města Jihlavy