„Naše telčské univerzitní centrum momentálně navštěvuje celkem 230 studentů a dalších 70 posluchačů univerzity třetího věku. Do budoucna bychom chtěli rozšířit počet až o několik stovek. To by ale nebylo možné bez spolupráce s městem, krajem a ministerstvem kultury,“ řekl rektor univerzity Petr Fiala.

Chtějí nabídnout i denní studium

„Počítáme, že do budoucna také rozšíříme stávající nabídku oborů v kombinované formě studia i o denní obory,“ přiblížila plány univerzity její mluvčí Tereza Fojtová.

Projekt rekonstrukce areálu počítá mimo jiné s vybudováním knihovny se studovnou a přednáškovým sálem s kapacitou šedesáti míst. „V prvním podlaží má dále být kavárna, prodejna skript a pracovny. Půdní prostory by měly sloužit k ubytování pedagogů a správce budovy,“ doplnila Fojtová.

Kromě toho projekt počítá také s novou fasádou, okny a bezbariérovým přístupem.

„Náklady se budou pohybovat kolem 160 milionů korun. Veškeré úpravy ale uděláme velice citlivě s ohledem na památkovou ochranu objektu. Budova jezuitských kolejí je totiž zapsána v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek,“ upozorňuje mluvčí univerzity.

V Telči kromě Masarykovy univerzity působí ještě pražské ČVUT. „Obě instituce ale zvolily při vzdělání v Telči odlišnou strategii. ČVUT nejdříve investovalo peníze do opravy objektu, ve kterém sídlí, a poté teprve rozjela výuku, zatímco Masarykova univerzita zvolila postup opačný,“ uvedl starosta města Roman Fabeš.

„Určitě jsme ale rádi, že zde obě tyto školy působí. Telč by se totiž chtěla kromě památek na veřejnosti prezentovat také dobrou úrovní školství,“ doplnil první muž města.