Osvětlení se už brzy dočkají morový sloup a Neptunova kašna v horní části náměstí. „V případě morového sloupu došlo již k předání staveniště. Instalace systému z pěti světel tam vyjde na 122 tisíc korun,“ spočítal náměstek primátora Radek Vovsík.

Čtyři světla budou přitom nejpozději do 40 dní zasazena do dlažby na náměstí.

„Působivé bude osvětlení hlavně v zimě, kdy jsou stromy bez listí,“ dodal Vovsík. Před Vánocemi by podle něj měl sloup již zářit.

Neptunova kašna dostane kromě osvětlení skrz vodní hladinu za 115 tisíc korun i kryt na zimu. Bude podobný „trychtýři“, jakým byla zakrývána v dávné historii.

Dolní kašna Amfitrité zatím řešena nebyla. Kamenné kašny s pískovcovými sochami antických bohů jsou na náměstí od roku 1797.

Morový sloup byl postaven v roce 1690 jako poděkování za ochranu před morovou epidemií. Na jeho místě stávalo ve středověku popraviště, později pranýř.