„Musím se z toho hlavně vzpamatovat a ujasnit si priority, ale hlavně to chce čas. V současné době je spousta emocí, a proto je těžké nyní nějak reagovat. Byla to pro mě rána z čistého nebe,“ řekla Deníku vrchní sestra Pospíšilová.

„V pátek jsem byl odvolán z funkce primáře oddělení a od 1. listopadu mě a vrchní sestře začíná běžet dvouměsíční výpovědní lhůta,“ okomentoval své odvolání Kozák.

Kdy jste se o výpovědi dozvěděl?
Ve čtvrtek.

Co jste v tu chvíli cítil?
Vůbec jsem to nechápal. Jako další logický krok našeho odvolání bych viděl, že samo vedení nemocnice by mělo rezignovat. Z mého pohledu komunikaci s médii pan ředitel nemocnice naprosto nezvládl. Pan Zelenka, který měl v havlíčkobrodské nemocnici usmrtit několik lidí, vyznívá proti našemu oddělení jako zlobivý student.

Co udělaly špatně sestry, které měly ten den službu?
Pozměnily údaje ve zdravotní dokumentaci. Odpovědnost nese pak i sestra, která ten den přikládala novorozence matkám. Ani jedna z nich ale s odstupem času neví, co vlastně udělaly špatně.

Příčinou záměny byla přepsaná dokumentace?
Ano. Vzhledem k nejasnostem v ní jedna ze sester škrtala a přepisovala data, aniž by domyslela důsledky, navíc nenechala zaarchivovanou přepsanou pasáž. Je to věc, kterou nesmí nikdy udělat. To byl důvod, proč jsme se v tom ze začátku nemohli vyznat.

Co bylo špatně v dokumentaci?
Váha dítěte byla zaznamenaná jiná v porodní knize. V naší knize pak byla ze správné váhy přepsaná na špatnou. Jednoznačně to vypovídá o tom, že děti na porodním sále byly označeny dobře. A k záměně došlo v druhé fázi, kdy dítě nezůstává u matky na porodním sále. Přesně to ale nikdo neví a nikomu se již nic neprokáže. K přepisu dokumentace došlo z důvodu zmatenosti sestry.

Ptali jste se jí, jak se to stalo?
Ano, ale nepamatuje se na to.

Cítíte za to, co se stalo, odpovědnost?
Jako primář oddělení díl své odpovědnosti nesu, ale přímou zodpovědnost nemám. Mé odvolání jsem nečekal. Nerozumím tomu a zaskočilo mě to.