„Dům je ze všech stran podkopaný a statika to neunesla. Jeden roh spadl a výkopy sahají až k mému domu. Nikdo neví, co možná narušené podloží provede s vedlejšími domy,“ připomněl už za tmy Deníku majitel sousední nemovitosti Otakar Krupička.

Policie uzavřela páskami ulici a kolem se soustřeďovaly hloučky zvědavců. I narychlo přivolaní odborníci, aby pomohli radou.

Deník na místě zjistil, že vyklizený dům dělníci rekonstruovali a uvnitř nikdo nebyl. „Nejdřív je třeba zajistit, aby to někoho nezabilo,“ radili přítomní s tím, že dům pro značné porušení čeká asi demolice. Zjevně nešťastný majitel odmítl cokoli říci.

„Je třeba ještě dnes sehnat statika, zítra odtěžit nepořádek a bagrem zbourat to nejnutnější, aby se zachránilo, co se dá,“ ozývalo se do noci z hloučků ve tmě.