„Ti, kteří se zde budou učit, nastudují moderní procesy na moderních strojích. Jde nám o to, aby kvalita vzdělávání v tomto regionu byla na velmi vysoké úrovni,“ uvedl obchodní ředitel největšího podniku vkraji Jörg Pollak. V Boschi pracuje kolem 6200 zaměstnanců.

„Ročně by se mělo vyškolit více než 300 zaměstnanců,“ doplnila mluvčí podniku Kateřina Šimonová. Když se k tomu připočtou i studenti technických oborů na středních a vysokých školách, kteří budou přicházet na dopolední praxi nebo stáže, bude naplněna kapacita až 500 školených osob ročně.

V období od července 2006 do června 2007 došlo k přestavbě a rozšíření původního učňovského střediska. Vzniklo nové zázemí v hale, které je situována v zadním rohu rozlehlého areálu na Pávově u dálnice D1. Mimo jiné tam jsou dvě nové učebny a dílna pro roboty a trenažéry.

„V tuto chvíli školíme 160 zaměstnanců v rámci závodní školy a 180 techniků ve speciálním školení,“ doplnila Marie Dušková z personálního oddělení firmy Bosch Diesel. Školící středisko má na starost jako jeho vedoucí.

Ve středisku jsou třeba tři roboti, vymontovaní ze skutečných výrobních linek. „Technici si sem chodí trénovat obsluhu takových zařízení,“ vysvětlila Dušková. Nebo tam jsou umístěna dvě nejnovější obráběcí centra. Nákup jedné obráběcí a vrtací frézy vychází na částku kolem 3,2 milionů korun.

S podporou evropských peněz byla pořízena nová frézovací a soustružnická centra, školicí stanice pro řídicí systémy, řada školicích pomůcek a školicí software.

Bosch Diesel mohl čerpat dotaci až ve výši 11,8 milionu korun. Dotace nakonec bude nižší. „Podpora je čerpána ve výši 46 procent uznatelných nákladů skutečně realizované investice,“ doplnila regionální manažerka agentury CzechInvest Dagmar Strnadová.

Další informace v pátečním vydání Jihlavského deníku.