„Cílem kontroly není objevovat nedostatky, ale ověřit, že systém dobře funguje,“ pronesl včera exhejtman Vysočiny a současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal. Ten připustil, že nedostatků v účetnictví měst a obcí je hodně.

Starostové si mimo jiné stěžovali na nedokonalost zákonů. „Vedení obcí často hledá cesty, jak se zákonům vyhnout,“ řekla na konferenci jedna ze zúčastněných. „Legislativa není v tomto ohledu úplně v souladu. My se jí ale musíme také řídit,“ reagoval Dohnal.

„V jedné obci byl povodní zničen most. Podmínkou na získání dotace bylo jeho uvedení do původního stavu. Most byl však postaven větší a dražší, protože správa povodí jim původní malý most postavit nedovolila,“ řekl Dohnal.

„To však z našeho pohledu nelze, neboť se musíme řídit zákony, podle kterých musíme uložit sankci za nedodržení uvedení do původního stavu,“ poukázal na jeden z evidentních rozporů v zákonech Dohnal.