Třeba před domy s čísly 31, 33 a 35 v ulici Bratří Čapků je šest míst „ rezervé“. Vyblokována je polovina parkoviště.

„Nevím, jestli každý invalida tu značku skutečně potřebuje. Znám případy, že paní je čiperná, ale značku má. Je nemocná ,jinak', ale není nepohyblivá. U vozíčkářů je vyhrazené místo bez diskuze. Jinak ale nevím. Myslím, že v tom je docela velká benevolence,“ poznamenal obyvatel sídliště Petr Dáňa.

„S parkováním to máte celosvětový problém. V Německu už se všechno dává pod zem, pokud jde o parkoviště,“ dodal Petr Dáňa.

„Tak ta místa ti lidé využívají, jezdí (snad až na jednu bílou škodovku – pozn. redakce). Jinak jsou stání ale plná. Teď přijíždí dcera, veze mi pytle brambor a nemá kde zastavit. Musí zablokovat silnici,“ ukázala starší paní před jedním z vchodů do domů v ulici U Hřbitova.

Modrých „péček“ je přes dvě stovky

Město dosud nemělo páku na to, jak počet míst regulovat. Na posledním zasedání radní ale schválili usnesení. Začnou vydávat souhlas k zřízení vyhrazeného parkoviště.

„Ve městě výrazně vzrostl počet vyhrazených parkovišť, za poslední tři roky o polovinu. Je jich teď přes dvě stovky. Přitom je u některých zjevné, že nejsou dlouhodobě používána,“ upozornil mluvčí radnice Radek Tulis.

„Zaznamenali jsme připomínky, že parkoviště by měla sloužit jen viditelně postiženým osobám, které jsou schopny řídit vozidlo,“ dodal Tulis.

Na parkoviště mají mít nově nárok pouze osoby viditelně zdravotně postižené nebo postižené takovým způsobem, který jim neumožňuje pohyb ani na krátkou vzdálenost bez použití motorového vozidla.

Na zřízení „rezervé“ parkoviště není právní nárok.

„Kdyby se ale třeba protáhlo parkoviště u našeho vchodu dál k hlavní silnici, bylo by zase pár míst navíc. Naproti si prostor zabrali vodohospodáři, polovinu míst mají přitom volných. Lidi na to také dost nadávají,“ poznamenal invalidní důchodce Pavel Martynek. Ten zrovna má vyhrazené parkoviště. Marodí se zády.

Co Jihlavskému deníku sdělil mluvčí jihlavského magistrátu Radek Tulis?


Dočasný stav byl takový, že pokud někdo požádal o vytvoření parkoviště pro osoby těžce zdravotně postižené, tak odbor dopravy měl povinnost se dotázat správce komunikace (Služby města Jihlavy) a dopravního inspektorátu. Správce pochopitelně neměl důvod nesouhlasit a vydal souhlas. Rovněž Policie ČR obvykle nemá důvod vydat negativní stanovisko.

Stalo se tak, že ve městě za výrazně vzrostl počet parkovacích míst. V současné době je 201 vyhrazených parkovišť, jejich počet se za poslední tři roky zvýšil o polovinu. Přitom je na některých parkovištích zjevné, že nejsou dlouhodobě používána, případně je používají i jiné osoby. Zaznamenali jsme také připomínky veřejnosti, že by parkoviště měla sloužit jen viditelně tělesně postiženým osobám, které jsou schopny řídit vozidlo.

Schváleným usnesením si rada města opět osvojila pravomoc vydávání souhlasu k zřízení těchto parkovišť. Toto opatření chápeme také jako ochranu právě pro ty osoby, které skutečně parkoviště potřebují, aby město mělo možnost takovému člověku poskytnout parkování na co nejvhodnějším místě, které není zabráno jiným méně potřebným parkovacím místem. Informace úřad získá od ošetřujícího lékaře se souhlasem zdravotně postižené osoby.