„Už jsme požádali o dotaci asi pěti milionů korun od kraje z původních tzv. Norských fondů v rámci programu „Záchrana kulturního dědictví“ na opravu střechy. Zastupitelstvo se žádostí bude zabývat na listopadovém zasedání. Pokud peníze dostaneme, můžou první práce na chátrajícím objektu začít v lednu nebo v únoru příštího roku,“ uvedl zakladatel nadace Oleg Rybnikář.

A co bude dál? „Další naše plány s památkou záleží na množství peněz, které se nám povede získat. Předpokládáme například, že by zámek po opravě mohl sloužit částečně jako hotel nebo výchovně - vzdělávací zařízení. V úvahu připadají také například reprezentační místnosti, jednací sály, obřadní síně, přednáškové síně a množství dalšího využití. Objekt je rozsáhlý, takže by v něm mělo nalézt své místo víc věcí,“ dodal.

První kroky k obnově brtnické památky už nadace udělala. „Kromě dotace na kraj máme připraveno hned několik dalších projektů, na které bychom chtěli získat evropské peníze. Máme například dokumentaci na rekonstrukci budov na třetím nádvoří. Počítáme, že tato akce bude stát přibližně 150 milionů korun a peníze na ni chceme získat z operačního programu životního prostředí,“ řekl zakladatel nadace. „Také připravujeme podklady pro zrestaurování Tepperových obrazů v sále vjezdů,“ nastínil Rybnikář.

A jak se na plány Nadace Svébyt dívá město a místní obyvatelé?

„Jakoukoliv aktivitu ohledně opravy brtnického zámku vítáme. Důležité je to, aby budova nechátrala,“ míní starostka Brtnice Marie Kružíková.

„Nejraději bych na místě viděl například vinárnu nebo něco podobného. Jinak bych ale zámek opravil a zpřístupnil ho lidem jako památku,“ zamyslel se nad využitím dominanty města Jan Fatrdla.

Podobný názor má i další obyvatelka Brtnice. „Hotel by se mi na místě opravdu líbil. Zámek je krásný a měl by se konečně začít opravovat. Bylo by to určitě lepší, než je to teď. Je mi líto, že tak hezká stavba chátrá,“ uvedla postarší žena, která si nepřála být jmenována kvůli sousedům.