„Zatímco v prvním roce u nás studovalo programy Ekonomicko-správní fakulty brněnské Masarykovy univerzity (MU) kolem 80 studentů, letos se jejich počet více než zdvojnásobil na 178 posluchačů,“ informovala mluvčí univerzity Tereza Fojtová.

Obory se zaměřením na ekonomiku, veřejnou správu, regionální rozvoj, cestovní ruch, bankovnictví a management otevřela Ekonomicko-správní fakulta MU v telčském univerzitním centru v akademickém roce 2004/2005.

Historicky první promoce 23 absolventů tříletých bakalářských studijních programů se uskutečnila v telčském zámku v pátek 19. října.

Výuku zajišťují pedagogové MU přímo v Telči, část přednášek se však uskutečňuje prostřednictvím oboustranně interaktivních videokonferencí.

Dalších šest desítek studentů navštěvuje v Telči výuku oborů Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a ochranu kulturního dědictví a Filozofie, které MU otevřela v Telči již v roce 2002.

Současně s těmito obory se v Telči na vysoké škole vyučují i programy celoživotního vzdělávání.