Vozovky byly před sedmi lety převedeny na kraje. Pozemky pod nimi však byly a mnohdy ještě jsou ve vlastnictví soukromých subjektů.

Důvodem propadnutí peněz je rozhodnutí ministerstva financí, které v červenci oznámilo podmínky možností čerpání dotací.

Nemožné je zejména dodržet termín podávání žádostí. Posledním možným dnem bude 16. listopad. Jednání o výkupech a administrativa totiž trvají měsíce.
„V současné době jednáme o výkupu za téměř 9,5 milionu korun,“ uvedl krajský radní Miroslav Houška.

„Co stát nedokázal za jedenáct let, mají kraje stihnout za pár měsíců,“ uvažuje hejtman Miloš Vystrčil. Právě první muž kraje zaslal dopis náměstkovi ministra financí Eduardu Janotovi, kde ho vyzývá k změně podmínek. Po dlouhé době mlčení přišla odpověď.

„Stojí v ní, že s částkou určenou na letošní rok se moc dělat nedá. Pokud peníze propadnou, tak propadnou,“ cituje hejtman. „Budeme apelovat, aby nevyužité peníze byly převedeny do příštích let, kdy bude dostatek času je vyčerpat,“ zakončil Vystrčil.

V minulých dnech ještě převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na kraj pozemky v hodnotě 700 tisíc korun.