Momentálně je již pod střechou hrubá stavba dvoupodlažního objektu, který přímo navazuje na loni vybudované prostory Otevřené školy.

„Po dokončení zde vzniknou další prostory, které budou sloužit jak žákům, tak široké veřejnosti,“ uvedl starosta Roman Fabeš.

 

Velké plány

S budovou má vedení města velké plány. V suterénu získají školáci chybějící šatny pro tělesnou výchovu, které by později sloužily k využití i pro připravovaný sportovní areál.

„Školní dílny a cvičná kuchyně vytvoří dobré podmínky pro praktické činnosti jak žáků školy, tak kroužky domu dětí a mládeže, ale i pro speciální kurzy pro dospělé,“ doplnil první muž města.

V prvním patře vznikne multifunkční sál pro výuku hudební výchovy, který bude kromě toho sloužit i pro přednášky a semináře v rámci kurzů Otevřené školy.

Stavební část této třetí etapy přijde na 13 milionů korun. „Deset milionů jsme na financování získali z dotace,“ dodal Fabeš.

Tuto etapu plánuje vedení města dokončit ještě v letošním roce, a souběžně s tím připravit projekt na její vybavení.

„Pokud vše klapne podle plánu, rádi bychom tuto část školy dali kompletně do užívání pro příští školní rok,“ řekl představu starosta.

Projekt Otevřená škola se ve městě realizuje už delší dobu. V zatím úspěšně dokončených dvou etapách se za přispění peněz z Evropské unie a od státu podařilo rekonstruovat pavilon pro stravování a vybudovat učebny pro vzdělávání dětí i dospělých.

V loňském roce proběhla demolice původního objektu, který už nevyhovoval hygienickým předpisům ani požadavkům na bezpečnost práce.