„Využití území parku, s výjimkou osvětlené cyklostezky a páteřní pěší komunikace, je do doby výstavby druhého tunelu na silnici I/38 (obchvat Jihlavy – pozn. redakce) dočasné,“ píše se v dokumentaci.

Architektonický návrh parku je hotov. Podle architekta z jihlavské společnosti Penta vyjde v maximalistickém pojetí odhadem na 13 milionů korun. Navrhováno je například jezírko, kamenné moře nebo oplocené hřiště na nohejbal a basketbal.

„Ohledně druhého tubusu se zatím nic bližšího neví. Územní rozhodnutí (výrok, že tunel může být budován – pozn. redakce) je vydané. Až po spuštění jižního obchvatu města ale zjistíme, zda bude nebo nebude druhý tunel potřeba,“ poznamenala ředitelka krajské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Marie Tesařová.

Stav hřišť není v lokalitě Za Prachárnou ideální, hlavně u starší zástavby.

 

Koši na basketbal chybí obroučka

U domů nejblíž k tunelu například stojí provizorní branka na fotbal z lešení. Koši na basketbal chybí obroučka, pískoviště je zarostlé. „Děcka tady nic nemají. Bylo by jedině dobře, kdyby tady něco vzniklo,“ poznamenal otec dvou dětí Peter Franko.

Víte, že…

Realizace parku umožní propojit ulice Rantířovská a Přední pro pěší i pro cyklisty. Trasa cyklostezky má vést souběžně se stávajícím tubusem tunelu.Ve středu parku zřejmě vznikne klidová zóna s kamenným mořem, dubovým hájem, poléhavou zelení a lavičkami. Navrženo je i jezírko o ploše 261 metrů čtverečních. Vybudováno může být hřiště na nohejbal a basketbal i dětské hřiště.