Právě na toto téma se konala ve čtvrtek večer v jihlavském domě kultury veřejná diskuze, které se zúčastnila asi třicítka obyvatel. „Je to záležitost celé republiky,“ začal projev mluvčí vlády pro radar Tomáš Klvaňa.

Zástupce ministerstva obrany Lubor Koudelka dodal, že Česko nese spoluzodpovědnost za obranu Evropy.

Samotná prezentace vládních delegátů radar hájila. O to živější byla diskuze.

První otázku položil moderátor: „Proč nebude referendum?“ „V žádné zemi se o obraně referendum nekoná. Je třeba nést politickou odpovědnost,“ vysvětlil Klvaňa.

Pak již nastal prostor pro dotazy publika, které většinou s radarem nesouhlasilo. „Američané vycvičili Al-Káidu a podporovali Husaina. Nyní proti nim bojují. Myslím si, že knihovnu potřebujeme více než radar,“ pronesla žena v důchodovém věku. Přítomní zastánci radaru z řad veřejnosti ji hned slovně napadli a ukázali svou netolerantnost.

„Kdo první a vícekrát použil atomovou bombu na civilní obyvatelstvo? Je to americká ekonomika, která ničí svět. Válka je byznys a tím se řídí,“ pronesl dále Svatopluk Beran.

„Proč mezi nás nepředstoupí premiér Topolánek, kterého jsme si zvolili, a posílá zkušeného vyjednavače?“, tázala se Klvani mluvčí „Ne základnám“ Ivona Novomestská.

Došlo i na aktuální téma odmítavého postoje Ruska. „Je to hra prezidenta Putina před volbami. Protiraketový systém v Česku a Polsku je namířen proti ose zla. Proti ruskému arzenálu nemá šanci,“ pronesl Klvaňa. „Rusko může smazat evropské státy během několika minut,“ dodal.

Argumenty pro radar

– Radar bude sloužit výhradně pro účely evropské a americké obrany.
– Radarová základna nenaruší suverenitu českého státu.
– Vybudování radaru je záležitostí celé Evropy a NATO. Česká republika by se na obraně měla podílet.
– Základna přispěje k bezpečnosti celé Evropy včetně Česka a USA.
– Radar zklidní napětí mezi státy NATO a státy „osy zla“ (např. Írán).
– Radar neohrozí zdraví lidí.
– Je potřeba, abychom byli na války a teroristické útoky připraveni.


Argumenty proti radaru

– Není rozdíl mezi radarovou a raketovou základnou. Tyto dvě části tvoří jeden systém, který lze použít jak k obraně, tak k útoku.
– Staneme se nástrojem jednostranné americké politiky.
– K instalaci radaru nejsme nuceni NATO. Je to záležitost pouze USA.
– Základna může naši bezpečnost ohrozit. Teroristé se na nás mohou zaměřit.
– Radar zvýší napětí a vyvolá závody ve zbrojení.
– Není jisté, že radar neohrozí zdraví lidí. Podobné radary stojí na odlehlých místech.
– Ochrana proti válkám vyžaduje snižovat napětí ve světě, ne stavět základny.