„Vysočina má specifické klimatické podmínky, které ne každé plodině vyhovují,“ řekl Tomáš Klejzar ze svazu PRO-BIO. „Ekologické zemědělství je dobrou alternativou pro ty, kteří se těchto podmínek nebojí a jsou ochotni vydat se jinou než konvenční cestou,“ míní.

Právě o nekonvenčních metodách, legislativě, aktualitách a dotacích pro ekozemědělce bude v pondělí 5. listopadu v informačním centru na Náměstí Svobody v Jihlavě přednášet Jan Dovrtěl z Ústavu zemědělských a potravinářských informací v Brně.

„Tento rok přinesl zemědělcům nové možnosti například v čerpání peněz z programu na rozvoj venkova. Také poptávka po biopotravinách výrazně převyšuje nabídku,“ uvedl Tomáš Klejzar. „O tom všem chceme zemědělce informovat,“ vysvětlil.

O tom, že se na malých kopcovitých políčkách Vysočiny daří lépe dobytku než obilí svědčí i zvyšující se počet ekologicky hospodařících farem. „Ekologických zemědělců přibývá,“ uvedl Tomáš Klejzar. „Zatím co před deseti lety se dali spočítat na prstech, dnes jich na Vysočině působí přes padesát,“ potvrdil.

V celém Česku je ekologicky obhospodařováváno již více než 300 tisíc hektarů půdy.