Zastupitelstvo obce už z dvanáctky návrhů vybralo ten, který respektuje znaky původní pečeti obce z roku 1705, doplněné o svatováclavskou symboliku v podobě orlice.

„Nemohli jsme se ale mezi sebou dohodnout na barevnosti. Proto o pomoc žádáme obyvatele. Rozhodujeme se, jestli bude modrý, nebo zelený podklad,“ uvedla místostarostka Hybrálce Anežka Rychtecká.